MBNRG
Index main

به وبسایت گروه تحقیقاتی شبکه‌های سیار پهن‌باند (MBNRG) در دانشگاه علم و صنعت ایران (IUST) خوش آمدید. تحقیقات و آموزش‌های این گروه در زمینه‌ی سیستم‌های مخابراتی سلولی سیار است. تمرکز تحقیقات گروه روی شبکه‌ها و سیستم‌های مخابرات بی‌سیم پهن‌باند می‌باشد.

IUST logo

           MBNRG